תוכנית זו נועדה לחזק מבנים ישנים על מנת להיערך למקרה של רעידת אדמה, במסגרת התוכנית מתבצעות עבודות חיזוק ובניית קומות נוספות בבניין, כמו כן במסגרת העבודה משפרים את חזות הבניין ואם ניתן מוסיפים מרפסות וממדים לדירות הקיימות.